tiistaina, heinäkuuta 24, 2007

Pimeä Huone

Monet salamakuvaustaan aloittelevat henkilöt kokevat järjestelmäkameraan kiinnitettävän ulkoisen salamalaitteen käytön varsin haastelliseksi. Asiaa ei yhtään helpota se nappulaviidakko mikä useiden salamalaitteiden takaata löytyy. Salaman alkeiden ymmärtämistä helpottaa huomattavasti jos unohdetaan kaikki obejektiivin läpi tapahtuvat mittaukset ja keskitytään siihen olennaiseen eli valotuksen ja salaman hallintaan täysin manuaalisessa olotilassa. Kun automatiikalla ei ole asioihin osaa eikä arpaa, on salaman perustoimintaa on paljon helpompaa järkeistää.

Itse lähden aina pimeän huoneen teoriasta liikenteeseen koska sitä kautta asioiden yksinkertaistaminen on ainakin itselleni luontevinta. Mikä ihmeen pimeä huone? Mistä se oikein nyt hörisee? Pimeä huone siksi että täydellisessä pimeydessä on vain salamalaitteen tuottama välähdys ja valoenergia. Jos poistetaan vielä yksi muuttuja eli salaman tehonsäätö, aletaan olemaan niin yksinkertaisella tasolla että kokonaisuuden hahmottaminen entisestään paranee. Säädetään siis vaikka salamasta teho täydelle ja katsotaan mitä tapahtuu. Pimeässä välähtää kerran ja koko valotus on hoidettu. Mitä oikeastaan tapahtuikaan?

Koska välähdys täysin pilkkopimeässä huoneessa on hyvin nopeasti tapahtuva valosignaali (esim 2.3 ms), pitkälläkään valotusajalla ei ole valotuksen kannalta mitään merkitystä. Suljinverhot esim. ovat salamatäsmäytysajan verran auki ja valotus ehtii hienosti tapahtua, oikeastaan aikaa jää vaikka kuinka paljon ylikin vaikka tilanne onkin jo valotuksen kannalta ohi. Salaman välähdys kestää vain muutaman sekunnin tuhannesosan kun kennolle kulkevaa tietä pidetään auki paljon pidempäänkin esim. 1/250 sec. (Tämä em. aina hyvin yksilöllisesti ja aina kameramallista riippuen.) Koska huone on täysin pimeä, ei ole teoreettisesti valotuksen kannalta mitään merkitystä vaikka suljinaikaa pidennettäisiin jopa 3 tuntiin. Merkittävin ja ainoa valotus on jo tapahtunut salaman välähdyksen aikana. Tästä seuraa se että valotusajalla ei voida salaman eikä näin ollen valotuksen voimakkuuteen mitenkään vaikuttaa. Valotusta säädetään siis vain ja ainoastaan aukolla pimeässä huoneessa. Toki valotusta voidaan manipuloida välähdyksen tehoa säätämällä, mutta unhodetaan se tehonsäätö vielä hetkeksi koska halutaan pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina ja hyvin omassa kontrollissamme. Kun on vähemmän muuttujia, se tietää aina helpompaa kokonaisuuden hallittavuutta.

Kun valotusta hallitaan yhdellä ainoalla muuttujalla se jättää helposti tilaa vielä toisellekin muuttujalle, ilman että eri asiat sekoittuvat keskenään liikaa ja niin että oma nuppi pysyy paremmin kasassa. Nimittäin pimeän huoneen teoria on mitä parhainta mahdollista oppia mitä maa päällään kantaa varsinkin ulkotiloissa salaman kanssa touhuttaessa. Ai miksikö?

Koska salaman tehoa säädellään pääsääntöisesti pelkästään aukolla sen lyhytkestoisen luonteensa takia, jättää se vallitsevassa valossa enää yhden muuttujan käyttöömme, varsinkin silloin kun haluamme pitää paketin mahdollisimman yksinkertaisena. Kun salamalla tapahtuva valotus on säädetty oikein haluamallamme tavalla, joudumme päättämään millaisena tausta näkyy itse pääkohteen valotukseen verrattuna. Taustaa voidaan joko yli- taikka alivalottaa pääkohteeseen nähden ja se tapahtuu aukon lukitsemisen jälkeen tietenkin jäljelle jääneellä muuttujalla, eli ajalla. Koska usein salamaa ulkona käytettäessä joudutaan käyttämään varsin kovia tehoja johtuen esim. auringonpaisteesta, joudutaan käyttämään melko pieniä aukkoja ettei kohde ylivalottuisi salaman voimakkaasta tehosta johtuen. Pienempi käytetty aukko taas useimmiten johtaa siihen että valotusaikaa joudutaan pidentämään jotta ei tausta taaseen alivalottuisi liikaa. Tästä syystä vallitsevan ja salamavalon yhdistämisessä on usein syytä käyttää tarpeeksi tukevaa kamerajalustaa. Hämärämmässä tilanne korostuu entisestään.

Tuodaan vielä se kolmaskin eli viimeinen muuttuja eli salaman oma manuaalinen tehonsäätö tähän loppuun mukaan niin paketti alkaa olemaan vallitsevassa valossa tapahtuvan salamakuvauksen osalta valmis.

Kohteen valotus säädetään aina ensin salaman oman manuaalisen tehonsäädön ja aukon valinnan mukaisesti. Kun nämä asiat on päätetty ja lukkoon lyöty, aletaan vasta mittaamaan vallitsevaa valoa. Asiat kannattaa yleensä tehdä tässä nimenomaisessa järjestyksessä, koska silloin valotuksen kokonaispaketilla on toivoa pysyä paremmin kasassa. (Toki muuttujia voitaisiin ottaa muutamia lisääkin kuten esim. herkkyys ja salaman etäisyys kohteesta, mutta on loppujen lopuksi huomattavasti helpompaa lähestyä asiaa kolmen muuttujan politiikalla kuin viiden. Aloittelija voi toki aina säätää salamansa täysille ja pelata vain kahdella jäljelle jääneelle muuttujalla eli aukolla ja valotusajalla.)

1a. Salaman teho itse kohteelle
1b. Aukko myös itse kohteelle

2. Valotusaika aina vallitsevalle valolle

Muista aina käyttää jalustaa silloin kun valotusajat venyvät pitkiksi. Ja muista että jos muutat aukkoa, niin joudut myös säätämään valotusajankin uudelleen. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä.

T. Hannu

2 Comments:

Blogger Jore Puusa said...

"Tästä seuraa se että valotusajalla ei voida salaman eikä näin ollen valotuksen voimakkuuteen mitenkään vaikuttaa."
------------
Laitapa valotusajaksi 1/1000 osasekuntia kamerassa jonka synkka on 1/250 syntyy kapea kuva...jos salaman välähdys on hidas voi nopealla liikautuksella tehdä epäterävän kuvan vaikka huone olisi pimeä.
Mitä nopeampi salamasynkkä sitä suuremmat mahdollisuudet toimia sitten ulkona....perusosaamista on säätää isolukua tai käyttää nd:tä optiikassa jotta pelivaraa jää enemmän eli ei olle lukittuja aukonsäätöön.
Ja jos kamerassa on keskussuljin menevät asiat uusiksi. Et myöskään ota huomioon resiprookkia etkä ohjelukua.

3:59 ip.  
Blogger KENNONLÄMMITTÄJÄT said...

Joo, jos valotusaika on nopeampi kuin kamerakohtainen salamasynkka tulee verhosulkimella varustetuissa kameroissa verho eteen jolloin kuva tosiaan kapenee. En halunnut sekoittaa pakettia vaan pitää asiat mahdollisimman simppeleinä. Samoin on harmaasuotimien, ohjeluvun ja resiprookin taikka lisääntyneen kohinan kanssa. Nyansseja on helpompaa lisätä vähitellen kun peruspaketti alkaa olemaan kasassa.

T. Hannu

9:21 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home